Bert Diks

Contemporary naive realism
After many paintingroads as, landscape, portrait, and abstract, I paint for quite some time the topic “” Crazy “bottles”.
I paint the simplicity in line in any bottle, that’s exactly what’s in combination with the other bottles, the whole of a particular overall picture. My whole compiled own color palette I adjust to playfully. The still lifes, get a unique face. No eggs on a dish, strawberries in backlight or old pots and pans.
I tries on inimitably if possible loosen me painting, by a perfectly private road.
By an application of the stylization of Morandi in consultation with the naive view of Henri Rousseau, make that my “crazy” bottles “” have a place found within the Dutch naive realism.
A restrained use of colour, a firm and sensitive lines and a refined light,

 

Bert Diks

Hedendaags naïef realisme
Na vele schilderwegen, landschap, portret, en abstract, schilder ik al geruime tijd het onderwerp “”Gekke Flessen””.
Ik schilder de eenvoud in lijn die in ieder fles, precies dat, wat in combinatie met de andere fles, het geheel van een bijzonder totaalbeeld voorziet.
Mijn geheel samengesteld eigen kleurpalet pas ik op speelse wijze toe.
De stillevens, krijgen hierdoor een geheel eigen gezicht.
Geen eieren op een schaaltje, aardbeien in tegenlicht of oude potten en pannen.
Ik tracht op zo mogelijk onnavolgbare wijze mij hiervan los te schilderen, door een volkomen eigen weg in te slaan.
Door een toepassing van de stilering van Morandi in samenspraak met de naïeve kijk van Henri Rousseau, maken samen dat mijn “”gekke flessen”” een plaats hebben gevonden binnen het Nederlands Naïef Realisme.
Een ingetogen kleurgebruik, een vaste en gevoelige lijnvoering en een verfijnd licht, dragen ertoe bij dat elk schilderij van mijn hand voor mij een waar feestje is.