Jeanette Hoekstra

Jeanette Hoekstra studeerde van 1978 tot 1983 aan de Aki, Academie voor Beeldende Kunst Enschede (huidige Artez, hogeschool voor de kunsten).
Haar werk kenmerkt zich door de bijzondere combinatie van uiteenlopende materialen en de intensieve bewerking daarvan. Het werkproces is voor Jeanette van wezenlijk belang voor de persoonlijke beleving van haar kunstenaarschap. Vooral in repeterende handelingen ervaart zij een grote intensiteit waarin processen van betekenis geven en bezieling langzaam maar zeker vorm krijgen. Elk materiaal en iedere handeling leiden telkens weer tot nieuwe inzichten en betekenissen.
Haar werkwijze is associatief. Haar keuze voor vormen en materialen komt voort uit de onderlinge verbanden die zij hieraan toekent. Het decoratieve element is een terugkerende factor in het werk van Jeanette Hoekstra. Zelf zegt zij hierover: “Het toepassen van decoratieve patronen vindt zijn oorsprong in de universele gedrevenheid van de mens om te willen versieren. Versieren niet in de zin van ‘mooi maken’ maar juist in de betekenis van ‘onderscheiden’. Door te decoreren onderscheidt je je van de ander. Daar waar het gaat om door mij zelf ontwikkelde patronen of vormen stelt het mij in staat een persoonlijke afdruk achter te laten. Het gebruik van cultuurgebonden decoratieve elementen verwijst naar de herkomst ervan. In samenhang met het materiaal waarop de decoratie is toegepast ontstaat de gelaagdheid die ik nastreef in mijn werk.”

Klik hier voor Jeanette’s concept voor Kunst op Windmolens. (pdf met concept opent in nieuw venster)