Monique Buising

Monique Buising

Haar overtuiging is dat kunst, leven is…

Het moet overal zijn… het moet gevoeld, geproefd, gehoord en gezien worden.Ze wil graag dat haar werk een pure beleving is. Dat het de toeschouwer aan het denken zet, dat het eerder een vraag dan een antwoord is. De ervaring is de essentie, niet of de toeschouwer het ‘begrepen’ heeft. Haar werk is vaak bevreemdend en intens, het gaat dwars door disciplines heen en is het beste te omschrijven als  conceptueel. Het onderscheidt zich vooral door haar materiaal keuzes.

Hergebruik en duurzaamheid spelen hierin een belangrijke rol, evenals haar liefde voor ‘verval’.

www.ateliermo.nl

 

Monique Buising

Monique believes that art is life…

It should be everywhere, it has to be felt, tasted, heard and seen.
She wants her work to be a pure experience. It should get the spectator thinking, and be more of a question than it is an answer.
The experience is the essence, not whether or not the spectator ‘understood’ it.
Her work is often staggering and intense, flows straight through disciplines and is best described as being conceptual. It distinguishes itself because of her choice of materials.
Re-use and sustainability play an important part in this, as does her love of decay.

www.ateliermo.nl