Janneke Rottier

Janneke Rottier woont en werkt in Zeeland.

Als kind groeide ze op op het platteland waar de rust en ruimte heel normaal was.
Deze gevoelens zijn voor haar steeds belangrijker geworden.

Het Zeeuwse land vormt een bron van inspiratie.
Een landschap dat het waard is om afgebeeld te worden.
In vele onherhaalbare verschijningsvormen en wisselende gezichten.
In haar schilderijen zijn nagenoeg lege landschappen te zien, schijnbaar onbeduidend waar niets gebeurt. Soms raadselachtig, vreemd en ontoegankelijk.

Janneke wordt in haar werk geïnspireerd door de ruimte, de wijdheid, een tijd van herhaling, ten nauwste verbonden met het kosmische ritme van de jaargetijden.
In communicatie en vertrouwd raken met, een behoedzame benadering van het landschap.

De natuur die meegesleept wordt in een onweerstaanbaar proces van vervorming en omvorming van vormen.

De lege landschapsruimten staan centraal in haar thematisch gebruik van beelden.
Soms is er sprake van een vervreemding van het landschap welke je ook kunt terugvinden in de landschappen van Casper David Friedrich.

Zoals Anselm Kiefer gebruik maakt van toevoegingen zoals zand, as, plantenresten aan zijn verf, gebruikt Janneke naast de olieverf en acrylverf ook zand en andere middelen om haar werk meer textuur te geven.

De kleuren zijn ingehouden, een beperkt palet is gebruikt dat vooral bestaat uit gedempte bruine, groene, grijze, geel- en witachtige schakeringen.
De in gelaagdheid geschilderde vlakken en de kleurstellingen van de motieven krijgen door de schilderkunstige middelen hun eigen waarde en tonen zo hun stoffelijke, aanraakbare aard.

Afbeeldingen die slechts achterblijven op het schilderlinnen als een spoor van de herinnering aan de werkelijkheid.

Licht, lucht en ruimte die een fascinatie oproepen en aanzetten tot composities die een stille onnadrukkelijkheid en melancholie uitstralen.

De tijd lijkt stilgezet, een bevroren moment van een raadselachtige, onbestemde reisroute.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar