Wim van Oss

Wim van Oss

Wim van Oss is geboren in het Gelderse dorpje Kerkdriel aan de maas.

Reeds op jonge leeftijd voelt hij zich tot een artistieke loopbaan aangetrokken Als jongste uit een gezin van vijf kinderen, ontplooide Wim zich al snel als een tekentalent, en als 12 jarig jongetje op school in Den Bosch, ontdekte zijn tekenleraar dat Wim meer dan een gemiddelde kunstzinnige aanleg had.    Hij is toen privé les gaan halen.

Wim is daarna een 4 jarige opleiding gaan volgen op de Artist School  in Westport U.S.A waar hij les kreeg van Norman Rockwell, Ben Stahl, Austin Brigss,  Robert Fawcett – Albert Dorne, Stevan Dohanos, Al Parker, George Giusti en Jon Withcomb. Wim leerde niet alleen de technieken maar heeft daar ook veel  ervaring opgedaan, ook in het modeltekenen. Op deze school is Wim dan ook afgestudeerd. Mede daardoor heeft Wim een grote verscheidenheid van stijl, vorming  en technieken die hij in zijn ‘werk’ en cursussen, en masterclass, geeft.

Zijn talent is zeker niet onbekend gebleven, want als de  geschiedenis van de ‘van Ossen’ wordt uitgediept, dan zien wij dat hij uit een grote schilderachtige familie stamt. Ze waren de grondleggers van de Haagsche School en met de grote  zoals: Schelfhout ? Koekkoek ? en Breitner. Wim zijn werk verblijft inmiddels in de landen als Duitsland,  Oostenrijk, Italië , Turkije,  Los Angeles.  U.S.A.  en  Polen.

Het is dan ook een indrukwekkende lijst die nog steeds aan sterke  groei onderhevig is. Het werk van Wim van Oss maakt deel uit van belangrijke, bedrijfs-  en privé collecties Wim heeft zich een onmiskenbaar eigen stijl eigen gemaakt die voor  hem een platvorm biedt om sub. stijlen te ontwikkelen en te verkennen. Zijn werk laat  de beschouwer genoeg ruimte voor eigen interpretaties, al is het duidelijk dat Wim  zijn figuren vooral emoties als nieuwsgierigheid, jaloezie en berusting wil laten uitstralen. Kenmerkend voor het werk van Wim van Oss is dat het werk ‘ademt’ . Als beschouwer heb je het gevoel dat je door het schilderij heen kan  wandelen, geleid door een onzichtbaar verhaalslijn van de kunstenaar. Een verhaal waar de kunstenaar bewust ruimte laat voor eigen invulling door de fantasie van de beschouwer

De energie van Wim van Oss is echter onmiskenbaar in zijn werk aanwezig. Zijn vooruitstrevende werk en unieke stijl mag zich verheugen op  sterke internationale interesse, iets wat in de prijs en ontwikkeling van zijn doeken  duidelijk is terug te zien.

Het expressionisme,een moderne kunstrichting van Wim is: Ik wil het innerlijke ,het in de geest beleefde, tot uitdrukking brengen.Door mij los te maken van  de natuur in de kunst, is het expressionisme dikwijls zeer moeilijk te begrijpen.In  deze kunstrichting, waarbij ik tracht het wezen der dingen en de visie van mij als  kunstenaar uit te drukken met verwaarlozing van de objectieve vormen, met veel gevoel  en veelzeggend.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar

Rob van Hemert

Rob van Hemert

Rob van Hemert (geb. 1949) schildert vanaf zijn 14e. Destijds in de kelder van zijn ouderlijk huis. Dé plek, waar hij zich terug kon trekken uit een zeer complex gezin. Hij volgde een opleiding aan de Vrije Academie en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en vervolgens een studie Bouwkunde aan het Polytechnisch Instituut in Den Haag. De gevolgen van zijn jeugd zijn in al zijn werken te herkennen. Schilderde hij in het begin met grove streken, al gaandeweg, begon hij zich verwant te voelen aan de obsessieve ordening van een Mondriaan en een Schoonhoven. Dat gaf structuur aan zijn geest. Hoewel hij zich ook soms in het figuratieve vlak begeeft, realiseert hij zich voortdurend, dat figuren en gezichten herinneringen vastleggen, die hem tot weemoed stemmen. In de abstracte geometrische vormen uit hij – in dezelfde zeggingskracht – zijn gedachten en belevingen.