Wereldprimeur: kunst op windmolens


Persbericht

Wereldprimeur: kunst op windmolens

Windmolens van Nuon gaan een uniek kunstje vertonen

Amsterdam, 6 december 2011 – Vanaf het voorjaar van 2012 laten de Nuon windmolens in Oosterbierum en Almere een bijzondere blik zien in het landschap. Nuon start dan samen met Bubble Projects (een Nederlands initiatief dat internationale exposities en uitdagende kunstprojecten organiseert) een kunstproject. Kunstenaars krijgen de gelegenheid om hun werken te presenteren op de windmolens. Daarmee zijn ze de eerste kunstenaars op de wereld die hun kunstcollectie op windmolens tentoonstellen.

Nuon stelt in twee  windparken drie  windmolens beschikbaar voor het exposeren van de kunstwerken en Bubble Projects werft de kunstenaars. Met dit project bieden Nuon en Bubble Projects letterlijk en figuurlijk ruimte aan kunst in het buitengebied.  De werken komen gedurende een periode van acht maanden van maart 2012 tot en met oktober 2012 te hangen op de turbines van de Nuon windparken De Bjirmen (bij Franeker in Friesland) en Jaap Rodenburg (bij Almere in Flevoland).  In deze periode worden elke twee maanden nieuwe kunstwerken opgehangen. Het gaat om totaal 24 kunstwerken.

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor 8 januari via de website www.kunstopwindmolen.nl

Een nog samen te stellen jury zal uit alle inzendingen een selectie maken. Kunstenaars dienen een visueel concept in plus een toelichting erbij van 100 woorden. Deze zal aan de jury worden voorgelegd. Uit alle inzendingen wordt een selectie maken van maximaal 24 kunstenaars die de kans krijgen hun werk op een echte windmolen te exposeren! Het thema voor deze bijzondere expositie is: Co-operations. De geslecteerde kunstenaars  zullen bekend gemaakt worden begin januari 2012.  In maart  zullen de eerste kunstwerken onthuld worden.

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met zesduizend medewerkers ruim 2,3 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland en België. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van de Vattenfall Group.

Over Bubble Projects

Bubble Projects is een internationaal kunstplatform dat exposities en uitdagende projecten organiseert op bijzondere plekken. Sinds 2009 zijn meer dan 80 kunstenaars succesvol vertegenwoordigd op verschillende locaties in Europa. Door middel van een toegewijde en professionele aanpak geeft Bubble Projects kunstenaars een carrière boost en koppelt hen aan een internationaal kunstnetwerk en afzetmarkt. www.bubbleprojects.eu

Noot voor de redactie. Niet voor publicatie.
Meer informatie

Nuon Mediarelaties, Ariane Volz
Tel.: 088 098 88 88,
E-mail: mediarelaties@nuon.com,
www.nuon.com/nl/pers/
http://nieuws.nuon.nl/

 

Bubble Projects, art director, Anne de Vries
tel 06 26 24 66 65,
email: info@bubbleprojects.eu,
www.bubbleprojects.eu


World premiere: art on windmil


World premiere: art on windmills

Nuon windmills to be decorated by art
Amsterdam, 6 December 2011 – Starting from spring 2012 the Nuon windmills in Oosterbierum and Almere will showcase a special view of the landscape. That is when Nuon will start an art project together with Bubble projects (a Dutch initiative organising international exhibitions and challenging art projects).  Artists will have the opportunity to present their work on windmills. This will make them the first artists in the world to showcase their art collections on windmills.

In two wind farms, Nuon will make three windmills available for the exhibition of the art work and Bubble Projects will recruit the artists. With this project Nuon and Bubble Projects are literally and figuratively offering space for art in the countryside.  The works of art will be hung on the turbines of the Nuon wind farms De Bjirmen (near Franeker in Friesland) and Jaap Rodenburg (near Almere in Flevoland) for a period of 8 months, from March 2012 until October 2012.  During this period the works of art will be changed every two months. There are 24 works of art in total.

Artists should register before 8 January at the website www.kunstopwindmolen.nl .

A jury, yet to be appointed, will select the winners from all the submissions.

Artists should send a visual concept and an explanation of 100 words. This will be presented to the jury. From all the entries, a selection of up to maximum 24 artists will be choicen. They will have the opportunity to exhibit their work on a real windmill. The theme for this special exhibition is: Co-operations. The selected artists will be announced early in January 2012. In March, the first artwork will be revealed.

About Nuon

Nuon, an energy company with 6,000 employees, provides energy to more than 2.3 million consumers, companies and organisations throughout the Netherlands and Belgium. The company’s main aim is to provide reliable, affordable energy that is as green as possible. Nuon produces and supplies gas, electricity, and heating and cooling products, whilst helping their customers to reduce their energy consumption. Nuon is part of the Vattenfall Group.

About Bubble Projects

Bubble Projects is an international art platform organising exhibitions and challenging projects at special places. Since 2009, more than 80 artists have been successfully represented at various locations in Europe. By way of its committed and professional approach, Bubble Projects gives artists a career boost and connects them to an international art network and market. For more information visit:www.bubbleprojects.eu .

Note to editors: not for publication.
More information;
Nuon Media Relations, Ariane Volz

088 098 88 88,
email: mediarelaties@nuon.com,
www.nuon.com/nl/pers/
http://nieuws.nuon.nl/

Bubble Projects, director, Anne de Vries
06 26 24 66 65,
email: info@bubbleprojects.eu,
www.bubbleprojects.eu

 

 

Art at Windmill

Art at Windmill

 

Kunst op Windmolens

Bubble Projects presenteert in samenwerking met Nuon ’s werelds eerste kunstroute op windmolens, maart – oktober 2012

 

Eén van de krachtigste symbolen in het Nederlandse landschap is de windmolen. Windmolens zijn overal in Nederland te vinden en voorzien vele duizenden huishoudens van energie. Maar deze immense objecten zijn ook zeer geschikt voor andere interessante doeleinden….

Bubble Projects vindt dat kunst overal hoort te zijn en beschouwt heel Europa als geschikte expositieruimte. Zowel in gebouwen als in de buitenlucht, bijvoorbeeld op windmolens. Energieleverancier Nuon stelt windmolens ter beschikking voor een tentoonstelling. Een uniek project waarbij kunstenaars de kans krijgen te debuteren op een echte windmolen!

Locaties

Op twee locaties, bij windpark De Bjirmen in Oosterbierum in Friesland en windpark Jaap Rodenburg bij Almere worden van maart tot en met oktober 2012 iedere twee maanden drie windmolens voorzien van een nieuw kunstwerk. In totaal worden 24 kunstwerken tentoongesteld. Op de windmolen wordt een canvas doek gespannen van circa 2 x 11 meter waarop de kunstenaar zijn of haar kunstwerk kan presenteren. Zo maken de windturbines deel uit van een kunstroute die bereikbaar is voor het publiek.

Deelnemers

Tot 8 januari 2012 kregen kunstenaars de gelegenheid om zich aan te melden en een concept in te sturen aan de hand van het thema Co-operations. Op 31 januari 2012 zijn de winnaars bekend gemaakt. De jury, onder leiding van Alexander Pechtold, heeft uit meer dan 60 ingezonden concepten een selectie gemaakt van 24 kunstenaars. Er is gelet op: originaliteit, toepassing van het thema, eigenheid en de werking van het kunstwerk in het landschap.

Klik op de naam voor meer achtergrond informatie over de kunstenaar:

 

Melanie Spenkelink Hendrike Huijsmans
Danny Dogger Rienk van Houten
Stephan Westenberg Connie van Winsen
Tine Vandamme Jeanette Hoekstra
Jan Resink Ckwadraat
Bert Wouters Anna Blom
Annemiek de Nijs Joost Pielkenrood en Katrine van Klaveren
Marleen Vermeulen Mascha Haring
JustJust Geert Heirbaut
Heleen Langkamp Mary Pedersen
Jeroen Dercksen Franny Thonhauser
Gea Zwart Jacqueline van Roosmalen
5 mrt – 8 mei 8 mei – 3 juli 3 juli – 4 sept. 4 sept. – 1 nov.
Oosterbierum: Rienk van Houten Danny Dogger Caroline & Caroline Jeanette Hoekstra
Just Just Jeroen Dercksen Mascha Haring Marleen Vermeulen
Stephan Westenberg Joost Pielkenrood Annemiek de Nijs Melanie Spenkelink
Almere: Connie van Winssen Hendrike Huijsmans Jan Resink Bert Wouters
Heleen Langkamp Geert Heirbaut Anna Blom Mary Pedersen
Franny Thonhauser Gea Zwart Tine Vandamme Jacqueline van Roosmalen

Openingen

Op 5 maart was de opening van de eerste tentoonstelling in windpark De Bjirmen in Oosterbierum in Friesland. Deze werd geopend door Frits Veenstra, burgemeester van Franekeradeel en Arie Warmenhoven, directeur Planetarium. De drie kunstwerken in windpark Jaap Rodenburg bij Almere zijn op 6 maart onthuld.

Kunst op windmolens in Oosterbierum

Oosterbierum 13-09

Kunst op windmolens in Almere 11-07-2012

Route naar De Bjirmen: Neem vanaf de autosnelweg A31 afslag 20 naar Franeker en neem de afslag Dongjum / Tzummarum. Sla linksaf de Getswerderdyk op. Die gaat over in de Slachtedijk. Sla rechtsaf om op de Slachte  te blijven. Vervolgens linksaf om op de Beintsemiedleane te komen. Adres: Slachte 8 B, 8854 XM, Oosterbierum.

Route naar Jaap Rodenburg: Vanaf snelweg A6 neem de afslag N701, het windpark ligt aan de Oostvaardersdijk, aan de rand van het IJmeer. Om het windpark op te komen neemt u vanaf de Oostvaardersdijk de afslag naar de Pampushavenweg, vervolgens de eerste afslag rechts de Brikweg op en daarna weer de eerste afslag naar rechts het Brikpad op.

 

Over Bubble Projects

Bubble Projects is een internationaal kunstplatform dat exposities en uitdagende projecten organiseert op bijzondere plekken. Sinds 2009 zijn meer dan 140 kunstenaars succesvol vertegenwoordigd op verschillende locaties in Europa. Door middel van een toegewijde en professionele aanpak geeft Bubble Projects kunstenaars een carrière boost en koppelt hen aan een internationaal kunstnetwerk en afzetmarkt. www.bubbleprojects.eu

Over Nuon

Nuon is een energieonderneming die met zesduizend medewerkers ruim 2,3 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland en België. Een betrouwbare, betaalbare en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om het energieverbruik te beperken. Nuon is onderdeel van de Vattenfall Group.

Contact:

Bubble Projects, art director, Anne de Vries
tel 06 26 24 66 65, email: info @ bubbleprojects.eu, www.bubbleprojects.eu

Nuon Mediarelaties, Ariane Volz

Tel.: 088 098 88 88, E-mail: mediarelaties @ nuon.com, www.nuon.com/nl/pers/ http://nieuws.nuon.nl/

Voordat dit project er was heeft kunstenares Mary Fontaine het windmolenpark van kunst voorzien.
Meer informatie: http://www.maryfontaine.nl/index.php/kleur-a-vormgeving/nuon