Rob van Hemert

Rob van Hemert

Rob van Hemert (born 1949) paints since he was 14 years old. Back then in the basement of the house of his parents. It was ‘the’ place where he could withdraw himself from a very complex family life. He studied at the Free Academy and the Royal Academy of Art in The Hague and then architecture at the Polytechnic Institute in The Hague. The consequences of his youth show clearly throughout his work. He painted at first with big strokes, then gradually, he began to feel a strong affinity to the obsessive minimalism of a Mondrian and a Jan Schoonhoven. That gave structure to his mind. Although he also paints figurative, he realises constantly that figures and faces capture melancholic memories. The abstract geometric shapes bring the same but less painful eloquence to express his thoughts and experiences.

Marty Poorter

Marty Poorter

Internationaal  Beeldend Kunstenaar Marty Poorter:

Mijn beeldend werk is mijn manier van spreken. Mijn manier van in de wereld staan. Mijn bron is verlangen. Verlangen naar gebaren die nog niet eerder gemaakt zijn. Ik werk vanuit een niet-nadenkende stroom van lijnen en gebaren. Een spel waarin ik me overgeef aan een soort innerlijke muziek.

Alle beelden zijn noten van een zelfde muziek die zonder elkaar niet kunnen bestaan. Ik zelf ben de buitenstaander. De toeschouwer die intuïtief de dingen registreert die me emotioneel raken. Als kunstenaar probeer ik zo grip op die werkelijkheid te krijgen. De schoonheid van de natuur en vooral de relatie tussen mens en dier vormen voor mij een oeverloze inspiratiebron.

Regelmatige exposities in binnen- en buitenland. Recente tentoonstellingen onder andere in New York,  Stockholm, Museum Joure, Natuurmuseum Fryslân en Galerie Hoogenbosch Gorredijk. Een permanente expositie van mijn eigen collectie in Atelier en Galerie Huize Hynsteblom, Nederland.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar

Jan Schoonover

Jan Schoonover

I admire and love Dutch landscapes, and I am happy to have my paintings exhibited at Bubble Projects. I painted these paintings outdoors in Kansas, the geographical center of the United States. The paintings are abstract with a reverence for nature. Usually I am happy when I paint, but somehow these were difficult to make. I am trying to move closer to the Open Land, and the details of landscape and patterns of light. I live in New York City, where more parks are being built, and people are joining the Green Movement. More trees being planted. This strengthens me. This series started as watercolors and continued to acrylics. Acrylic painting can be both spontaneous and studied. There is a direct application of the paint and a dialogue with each painting. There is whimsy and humor, as well as a stillness in the landscapes without people. I want these paintings to be poetic. Life needs more poetry and trees.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar

 

Jan Schoonover

Jan Schoonover

I admire and love Dutch landscapes, and I am happy to have my paintings exhibited at Bubble Projects. I painted these paintings outdoors in Kansas, the geographical center of the United States. The paintings are abstract with a reverence for nature. Usually I am happy when I paint, but somehow these were difficult to make. I am trying to move closer to the Open Land, and the details of landscape and patterns of light. I live in New York City, where more parks are being built, and people are joining the Green Movement. More trees being planted. This strengthens me. This series started as watercolors and continued to acrylics. Acrylic painting can be both spontaneous and studied. There is a direct application of the paint and a dialogue with each painting. There is whimsy and humor, as well as a stillness in the landscapes without people. I want these paintings to be poetic. Life needs more poetry and trees.

Hendrik Nijs

Hendrik Nijs

Goed beschouwd is het verleden voornamelijk van belang voor de toekomst.

Hendrik Nijs zag in 1958 het levenslicht in Nijmegen. In 1984 ontdekte hij de schilderkunst. Vooral de olieverf mocht en mag zich in zijn warme belangstelling verheugen. Na zich op de vrije academie de elementaire technieken eigen te hebben gemaakt, ontwikkelde hij zich tot een kunstenaar met een geheel eigen stijl en vormgeving. In 1989 verruilde hij zijn flat in het drukke Nijmegen voor de rust van een atelier in het landelijke Dreumel. Hendrik Nijs ging wonen en werken midden in de bron van zijn inspiratie: de natuur. Daar werkt hij aan zijn abstracte schilderwerken in opmerkelijke kleurstellingen. Inmiddels is Galerie Hendrik Nijs uitgegroeid tot een bedrijf dat op nationaal en internationaal niveau grote bekendheid geniet. U vindt zijn werk in belangrijke collecties van grote bedrijven en wereldwijd op exposities en tentoonstellingen.

Hendrik Nijs over zijn werk: Ik wil de toeschouwer meenemen in de imaginaire wereld van mijn ?zijn?, de verten waarop ik alleen het zicht heb, de kosmische mystiek ervan laten proeven. Met alleen de materie kan ik geen genoegen nemen om mijn handelen te analyseren, de geestelijke reis gaat door naar de uiteindelijke bestemming van een beeld waarin ik kan dwalen, reizen en dromen. Ooit geziene landschappen, ontbonden van religie, wetenschap of filosofie.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar

 

Hendrik Nijs

Hendrik Nijs

Considering, the past is important for the future.
Hendrik Nijs was born in 1958 in Nijmegen. In 1984 he discovered painting. Especially oil painting got his warm interest.
Once at the academy free elementary techniques, developed the artist to use a unique style and design.
In 1989 he left his apartment to leave the crowded Nijmegen for the rest of a studio in rural Dreumel. Hendrik Nijs went to live and work in the middle of the source of his inspiration: nature. Here he works on his abstract paintings in remarkable colours. Meanwhile, the gallery of Hendrik Nijs grown into a company with a large national and international reputation. You can find his work in important collections of major companies and worldwide exhibitions. Hendrik Nijs  about his work: I will take the viewer into the imaginary world. The distance of the artist his view, the cosmic mysticism ant its taste.  I can not accept  and conduct the spiritual journey through to the final destination of a picture in which I can wonder.

 

Margo Smeets

Margo Smeets

“Margo Smeets depicts life in her paintings, in which connection, transformation and reflection are crucial. With her colorful abstract figurative style, she takes you on a journey to celebrate life.”

 

Anne Marechal

Anne Marechal

Over mijn werk

Schilderen is mijn taal om mezelf uit te drukken en voor mij noodzakelijk om mijn persoonlijkheid te uiten in een gevarieerde manier van werken. Mijn werk is geen zoeken naar een filosofie of naar een intellectuele gedachte. Het is een spel van vormen, kleuren, lijnen en het spiegelbeeld van mijn dagelijks leven, mijn relaties met mensen, mijn gevoelens. Ik noem mezelf ? autodidact? omdat mijn doeken het resultaat zijn van een eenzame ontwikkeling in een zoektocht met de verschillende technieken die ik hanteer. Mijn inspiratiebron is de vrouwelijke figuur vanwege de mooie, flexibele lijnen van het lichaam. Mijn technieken zijn: Aquarelleren, want daar kan ik mijn perfectionisme en mijn mathematische instelling mee uitdrukken. Mijn doel is niet alleen een spel van kleuren, ruimte, diepte, kracht te creëren maar ook een andere dimensie te geven aan waterverf en toch de transparantie te behouden. Het is een moeilijke techniek die een zekere, beheerste hand vergt. Daarom schilder ik daarnaast met Acrylverf, het geef me de vrijheid om uit te barsten! Hier ook blijft de vrouwelijke figuur en het spel van kleuren, vormen, lijnen centraal. Mijn schilderijen zijn het resultaat van een lang proces van figuratief naar abstract?Abstractie die nog steeds aan de orde is in mijn aquarellen en in acryl is figuratie nog steeds aanwezig. Mijn schilderijen blijven iedere geval een zoektocht naar een persoonlijke bevrijding. Ik woon en werk in Utrecht.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar

 

Pim Stallmann

Pim Stallmann

Pim Stallmann and the Tango

I was born in Amsterdam in 1947. Since 2005 I have worked full time as painter and artist. My paintings are strongly dominated by a theme of the Argentine Tango.

In the series of paintings the tangodancers dance in a variety of surroundings,

A stay in Oostend inspired the series “Tango at Sea”. Several years of training to learn how to paint imitations of marble and grisailles were the origin of the series “Grissaile Tango”, ”Tango in Black and White”, “Delft and China Tango”, “Art Deco Tango”, “Tango@theCity” and “Tangofloors”.

All these were traditionally painted with oil and acrylic on canvas. Early 2013, I made a switch to digital painting. Using Adobe Illustrator CS6 as paint and an iMac as canvas, the Argentine Tango is placed now in new digital surroundings.

My tango paintings were exhibited in for instance Amsterdam, Groningen, Zwolle, London, Stockholm, Malmo, Dusseldorf, Antwerp, Ostend, Paris, Most,Tuscany, and Nagasaki.

 

Pim Stallmann

Pim Stallmann

Ik ben geboren in Amsterdam in 1947. In Amsterdam ook studeerde ik geneeskunde en daarna de specialisatie tot KNO-arts aan Universiteit van Amsterdam. Ik schilder (met tussenpozen) sinds 1970. Toen volgde ik ook een cursus in etsen bij Maarten Krabbé. In die periode zijn er exposities in AMC, in het Centraal Laboratorium Bloedtransfusiedienst en in de Havixhorst in de Wijk.

In 1980 volgt verhuizing naar Meppel, daar volg ik schildercursus gegeven door Roelie Kleine. Vanaf 2001 worden mijn schilderijen beheerst door een nieuw thema, mijn vrouw Nineke en ik raken in de ban van de Argentijnse Tango.
Na tangolessen in De Wijk, Assen en Groningen, dansen wij tijdens vakanties in België, Frankrijk, Italië, China, Turkije, Rusland en natuurlijk Buenos Aires.
Sinds 2005 ben ik voltijds werkzaam als beeldend kunstenaar. De schilderijen worden de laatste tijd kleurrijker en meer gestileerd. Daaruit ontstaat de serie “Tango aan zee”.
Ik volg dan enkele jaren cursussen in Deventer bij Atelier Droom en Daad voor het leren maken van marmerimitaties en bij Studio Anna Arcese in Leiden voor kennis van grisailles. In de nieuwste schilderijen worden deze marmerimitatie- en grisaille technieken gebruikt, met de tangodansers op de voorgrond.
Mijn tangoschilderijen werden o.a. tentoongesteld in Amsterdam, Groningen, Zwolle, Hattem, Dronten, Antwerpen, Oostende, Parijs, Nagasaki en Toscane.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar