Ingrid van Polen

Ingrid van Polen is een Amerikaanse schilderes. Zij heeft de afgelopen twintig jaar in een aantal verschillende landen gewoond, waaronder Rusland, Servië, Zweden en Engeland. Sinds 2004 woont en werkt zij in Nederland.

Voordat zij aan het werk gaat, denkt ze na over wat zij aan de toeschouwer wil overbrengen. Ze werkt graag met een thema dat terugkomt in een serie van schilderijen.

Als het thema eenmaal is gekozen, denkt ze verder over de sfeer die de schilderijen moeten uitstralen.

Als zij begint te schilderen zijn haar personen nog onbekenden. Maar zodra ze begonnen is, valt haar eigen wereld weg en voegt zij zich bij die onbekenden in haar schilderij. Ze hoort hun verhalen, ze leest hun gedachten, ze ziet hun lichaamstaal.

Verdriet, vreugde, wanhoop, verveling, ironie, boosheid, empathie… zij probeert dat wat ze van haar personen ziet en hoort in haar schilderij te verwerken.

Het eindresultaat wijkt vaak af van de visie die zij in het begin nog had; ze laat zich sturen door de personages in het schilderij. Het belangrijkste dat ze wil overbrengen zijn de emoties, de sfeer en de ruimte waarin dit alles zich afspeelt.

In elk schilderij is wel iets autobiografisch terug te vinden. Zij vindt altijd herkenning in de gevoelens of situatie van haar personages. Het is dan ook moeilijk om iets te schilderen dat zij zelf niet persoonlijk heeft ervaren, zelfs niet in een droom.

De onderwerpen van haar schilderwerk geven inzicht in Ingrid’s eigen interesses en in de dingen die voor haar belangrijk zijn. Sociale interactie is een onderwerp dat vaak terugkeert in haar doeken.

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar