Martin Klopstra

Klopstra is reeds van kind af gefascineerd door het begrip “ontkiemende zaden”.

Het bijna klassieke beeld van de spons met de tuinboon in de vensterbank zette hem ooit aan tot een diepgaander onderzoek naar de innerlijke kracht en uiterlijke vormkenmerken van ontkiemende zaden.

Gesloten vormen met harde mantels die na verloop van tijd splijten en een teer en fragiel innerlijk naar buiten brengen is een basis voor een filosofie.

Een filosofie niet vreemd aan Oost-Aziatische culturen.

Martin Klopstra kiest doelbewust voor hout. Dit materiaal heeft een onmiskenbaar natuurlijk karakter met een eigen structuur, tekening en een gevlamde tekening in de oppervlakken. Als beeldend kunstenaar combineert hij deze materiaaleigenschappen en –kenmerken aan het visuele van de ontkiemende zaden. Met zijn kennis, vaardigheden en gevoel geeft Klopstra er een geheel eigen vorm aan.

In een natuurlijke omgeving worden zijn objecten direct harmonieus opgenomen: de beelden lijken er vanzelfsprekend thuis.

Wanneer zij geplaatst worden in kunstmatige omgevingen met beton, glas en staal roepen zij een spanning op en zijn door vorm- en materiaalcontrast zowel fragiel als dominant aanwezig.

1951

Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam
Nutsacademie Handvaardigheid Rotterdam