Zan van Alderwegen

Artistieke en inhoudelijke uitgangspunten

 

In mijn fotografie richt ik mij op kleine, ogenschijnlijk onbeduidende voorwerpen – objecten waar mensen in het dagelijks leven vrij achteloos aan voorbijgaan. In mijn werk probeer ik het futiele te verheffen tot iets monumentaals. Juist de dingen die normaal gesproken in de schaduw staan, zet ik in het volle licht. Ik probeer zo de aandacht te vestigen op ‘het geheime leven van de dingen’ en een lans te breken voor een andere, geconcentreerdere manier van waarnemen. Intens, verstild en oorspronkelijk. Daarmee lever ik impliciet commentaar op de wijze waarop wij naar onze omgeving kijken en de waardeoordelen die daarbij (bewust of onbewust) een rol bij spelen.

 

Hoewel druktechniek en formaat van de uiteindelijke afdrukken van groot belang zijn, gaat het mij om meer dan een formeel spel met schaal, kleur en vorm. Veel voorwerpen bezitten voor mij een specifiek karakter en stralen een bepaald gevoel uit. Zij zijn voor mij daarmee meer dan levenloze materie. Ik zie en beleef deze voorwerpen eerder als bezielde wezens. In de wijze waarop ik dergelijke voorwerpen fotografisch verbeeld, probeer ik deze karakteristieken/kenmerken naar voren te laten komen. Soms leidt dit tot beelden met een verhalend karakter, soms tot beelden die eerder iconisch zijn en een sterke mate van vervreemding in zich dragen.

 

Verhalen, mythes en psychologische processen zijn van groot belang in mijn persoonlijk leven. En daarmee ook in de waardering en weergave van bepaalde objecten. Een foto van een koplamp of dopje is dus altijd meer dan alleen een weergave van het object zelf, een bloem is meer dan simpelweg ‘een bloem’. Het verwijst naar iets dat buiten het getoonde object zelf ligt en vaak juist immaterieel van karakter is. Het overstijgt het concrete. Daarin schuilt voor mij de waarde van veel kunst: het banale en futiele transformeren tot iets universeels en tijdloos.

 

Opera

Twee papaverblaadjes. In de twee papaverblaadjes een drama van het leven.

Het onderste blaadje is veel verder in zijn sterfproces.Hoe mooi zijn de kreukels en rimpels!

Het reikt nog wanhopig naar het andere blad waarin je nog duidelijk de grotere spankracht kunt zien. Het bijzondere tussengebied dat in het midden ontstaat met het geelgroenige licht.

Zan van Alderwegen

Ik ben geïnteresseerd in de werken van deze kunstenaar